What’s up, what’s up! Ang 100+ gamit ng Tuff Toilet Bowl Cleanser ang longest in rap battle history! Ready ka nang makisabay?